Wymiana banerów

Jeśli chcesz aby Twój baner znalazł się na tej witrynie w "Psich stronach"
wybierz sobie banner spośród zamieszczonych poniżej
następnie skopiuj i wklej załączony kod html na swoją stronę.
Po wszystkim skontaktuj się ze mną!<OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0"
WIDTH="450" HEIGHT="60" ALIGN="middle">
<PARAM NAME=movie VALUE="http://goldenka.retriever.w.interia.pl/swf/gabi3_600x80.swf">
<PARAM NAME=quality VALUE=high>
<PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF>
<EMBED src="http://goldenka.retriever.w.interia.pl/swf/gabi3_600x80.swf" WIDTH="450" HEIGHT="60" ALIGN="middle" quality=high bgcolor=#ECE9D8
TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></EMBED>
</OBJECT><OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0"
WIDTH="450" HEIGHT="60" ALIGN="middle">
<PARAM NAME=movie VALUE="http://goldenka.retriever.w.interia.pl/swf/gabi2_600x80.swf">
<PARAM NAME=quality VALUE=high>
<PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF>
<EMBED src="http://goldenka.retriever.w.interia.pl/swf/gabi2_600x80.swf" WIDTH="450" HEIGHT="60" ALIGN="middle" quality=high bgcolor=#ECE9D8
TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></EMBED>
</OBJECT><OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0"
WIDTH="450" HEIGHT="60" ALIGN="middle">
<PARAM NAME=movie VALUE="http://goldenka.retriever.w.interia.pl/swf/gabi1_600x80.swf">
<PARAM NAME=quality VALUE=high>
<PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF>
<EMBED src="http://goldenka.retriever.w.interia.pl/swf/gabi1_600x80.swf" WIDTH="450" HEIGHT="60" ALIGN="middle" quality=high bgcolor=#ECE9D8
TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></EMBED>
</OBJECT>

Zapraszam na moją stronę - Goldenka GABI
<p><a href="http://goldenka.retriever.w.interia.pl" target="_blank"><img src="http://goldenka.retriever.w.interia.pl/swf/gabi1_600x80.gif" alt="Zapraszam na moją stronę - Goldenka GABI" width="600" height="80" border="0"></a></p>

Zapraszam na moją stronę - Goldenka GABI
<p><a href="http://goldenka.retriever.w.interia.pl" target="_blank"><img src="http://goldenka.retriever.w.interia.pl/swf/gabi1_450x60.gif" alt="Zapraszam na moją stronę - Goldenka GABI" width="450" height="60" border="0"></a></p>

 

Strona główna serwisu / Main Page